member-slovenia-wood-alliance-sloles-lesno-zdruzenje
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Posts by:

O podjetju

Začetki podjetja Breza commerce, d.o.o. segajo v leto 1991, ko se je samozaposlil Edo Oblak, danes vodja podjetja, zadolžen za nabavo, prodajo in finance. Čez tri leta se mu je v podjetju pridružil še brat Grega, ki je danes vodja lesnega centra, zadolžen za nabavo in prodajo. Podjetje se iz leta v leto širi, danes…

Read More

FSC certifikat

Forest Stewardship Council® je neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija, ki je vzpostavila mednarodni sistem certificiranja gozdov in stremi k ohranitvi gozdov ter vzpodbuja odgovorno gospodarjenje z njimi. Ključne prednosti uporabe certificiranega lesa po FSC®: povečano zaupanje kupcev zagotavljanje boljšega dostopa do trgov s pomočjo večje diferenciacije zaščita gozdnih virov izboljšanje ugleda blagovne znamke Kontaktirajte nas katere…

Read More

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI Nakup sušilnic za sušenje lesa ter linije za robljenje in razrez prizm Za nakup sušilnic za sušenje lesa ter linije za robljenje in razrez prizm je upravičenec prejel sredstva iz  naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«…

Read More