Todraž 15
4224 Gorenja vas
Slovenija
E-pošta: info@breza-commerce.si
Telefon: +386 4 510 7570

Gradnja logistično predelovalnega objekta Breza Commerce – II.Faza

Za gradnjo logistično predelovalnega objekta (II.faza) je upravičenec prejel sredstva iz  naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 6.4. »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj kmetijskih dejavnosti« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

 POVZETEK

Breza Commerce d.o.o. je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.4. »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj kmetijskih dejavnosti«. S podprto naložbo v gradnjo logistično predelovalnega objekta (II.faza) bo podjetje razširilo obseg poslovanja.

 GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje Breza Commerce  d.o.o. je danes eno izmed vodilnih na področju lesne industrije. Ukvarja se z nabavo, pripravo, sušenjem in prodajo rezanega lesa, odkupom in prodajo hlodovine ter z uvozom in izvozom lesa. Oskrbujejo več kot 500 mizarjev in lesno-predelovalnih podjetij po Sloveniji in tujini. Z izvedeno investicijo bo podjetje odpravilo ozko grlo v proizvodnji, kar bo omogočilo povečanje obsega proizvodnje ter prodaje novih izdelkov na trgu.

 CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

 • Povečanje fizičnega obsega prodaje,
 • proizvodnja novih izdelkov,
 • povečanje zaposlenih,
 • ohranitev ter pridobivanje novih kupcev,
 • ohranitev ter povečanje tržnega deleža,
 • povečanje dobička podjetja,
 • dolgoročna stabilna in dobro rast,
 • ohranitev dobrih poslovnih partnerjev,

 PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • povečanje čistih prihodkov od prodaje
 • povečanje čistega poslovnega izida
 • povečanje čistega poslovnega izida na zaposlenega

Spletna stran Evropske komisije.

Spletna stran programa razvoja podeželja.

member-slovenia-wood-alliance-sloles-lesno-zdruzenje
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja