member-slovenia-wood-alliance-sloles-lesno-zdruzenje
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

FSC certifikat

Forest Stewardship Council® je neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija, ki je vzpostavila mednarodni sistem certificiranja gozdov in stremi k ohranitvi gozdov ter vzpodbuja odgovorno gospodarjenje z njimi.

Ključne prednosti uporabe certificiranega lesa po FSC®:

  • povečano zaupanje kupcev
  • zagotavljanje boljšega dostopa do trgov s pomočjo večje diferenciacije
  • zaščita gozdnih virov
  • izboljšanje ugleda blagovne znamke

Kontaktirajte nas katere proizvode vam lahko dobavimo kot FSC® certificirane.