member-slovenia-wood-alliance-sloles-lesno-zdruzenje
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

FSC certifikat

Forest Stewardship Council® neovisna je neprofitna nevladina organizacija koja je uspostavila  međunarodni sustav certificiranja šuma, a teži očuvanju šuma i potiče odgovorno gospodarenje s njima.

Ključne prednosti uporabe certificiranog drva prema FSC®:

  • povećano povjerenje kupaca,
  • osiguranje boljega pristupa tržištima pomoću veće diferencijacije,
  • zaštita šumskih resursa,
  • poboljšanje ugleda robne marke.