member-slovenia-wood-alliance-sloles-lesno-zdruzenje

Testimonial by: Ponudba

Kontaktirajte nas katere proizvode vam lahko dobavimo kot FSC® certificirane.

Žagan les


Testimonial by: O podjetju

Začetki podjetja Breza commerce, d.o.o. segajo v leto 1991, ko se je samozaposlil Edo Oblak, danes vodja podjetja, zadolžen za nabavo, prodajo in finance. Čez tri leta se mu je v podjetju pridružil še brat Grega, ki je danes vodja lesnega centra, zadolžen za nabavo in prodajo. Podjetje se iz leta v leto širi, danes imamo devet redno zaposlenih, kot zunanji sodelavci pa so še štirje komercialisti- manipulanti.

Največja prelomnica v razvoju podjetja je bila izgradnja prodajno – logističnega centra v Todražu v letih 2005-2006. Takrat smo pridobili pogoje za normalno poslovanje in povečan obseg dela.

Smo eno izmed vodilnih podjetij na področju lesne industrije. Ukvarjamo se z nabavo, pripravo, sušenjem in prodajo rezanega lesa, odkupom in prodajo hlodovine ter z uvozom in izvozom lesa. Na slovenskem tržišču se zadnjih 10 let uveljavljamo kot eno izmed najhitreje rastočih podjetij.  Odlikuje nas velikost, ki nam nudi večjo stabilnost, dostopnost, prilagodljivost ter prisotnost na domačem in tujem trgu. Oskrbujemo več kot 500 mizarjev in lesno-predelovalnih podjetij po Sloveniji in tujini. Praviloma imamo dolgoletne kupce, poznavanje njihovih potreb po lesu pa nam olajša optimiranje zalog.

V ponudbi imamo preko 60 vrst žaganega lesa, hlodovino iglavcev in plemenitih listavcev, elemente ter les za terase.


Izkaznica podjetja

 • Naziv: Breza Commerce, d.o.o.
 • Naslov: Todraž 15
 • Poštna številka in kraj: 4224 Gorenja vas
 • Občina: Gorenja vas-Poljane
 • Telefon: 04 510 7570
 • GSM Edo Oblak: 041 634 599
 • GSM Grega Oblak: 041 651 897
 • Fax: 04 518 1470
 • E-pošta: info@breza-commerce.si
 • Spletna stran: http://www.breza-commerce.si
 • Direktor: Edo Oblak
 • Matična številka podjetja: 5337844
 • ID številka za DDV ali davčna številka podjetja: SI72959592
 • Šifra glavne dejavnosti podjetja: C 16.100
 • Število redno zaposlenih: 10

Testimonial by: FSC certifikat

Forest Stewardship Council® je neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija, ki je vzpostavila mednarodni sistem certificiranja gozdov in stremi k ohranitvi gozdov ter vzpodbuja odgovorno gospodarjenje z njimi.

Ključne prednosti uporabe certificiranega lesa po FSC®:

 • povečano zaupanje kupcev
 • zagotavljanje boljšega dostopa do trgov s pomočjo večje diferenciacije
 • zaščita gozdnih virov
 • izboljšanje ugleda blagovne znamke

Kontaktirajte nas katere proizvode vam lahko dobavimo kot FSC® certificirane.

Testimonial by: Kontakt


Ime

E-pošta

Zadeva

Sporočilo

Izkaznica podjetja

 • Naziv: Breza Commerce, d.o.o.
 • Naslov: Todraž 15
 • Poštna številka in kraj: 4224 Gorenja vas
 • Občina: Gorenja vas-Poljane
 • Telefon: 04 510 7570
 • GSM Edo Oblak: 041 634 599
 • GSM Grega Oblak: 041 651 897
 • Fax: 04 518 1470
 • E-pošta: info@breza-commerce.si
 • Spletna stran: http://www.breza-commerce.si
 • Direktor: Edo Oblak
 • Matična številka podjetja: 5337844
 • ID številka za DDV ali davčna številka podjetja: SI72959592
 • Šifra glavne dejavnosti podjetja: C 16.100
 • Število redno zaposlenih: 10

Testimonial by: Prva stran


The Adobe Flash Player is required for video playback.
Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Testimonial by: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup sušilnic za sušenje lesa ter linije za robljenje in razrez prizm

Za nakup sušilnic za sušenje lesa ter linije za robljenje in razrez prizm je upravičenec prejel sredstva iz  naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

 

POVZETEK

Breza Commerce d.o.o. je pridobia finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto naložbo v nakup novih sušilnic za normalno temperaturno (komorsko) sušenje lesa s kotlovnico na lesno biomaso ter nakup linije za robljenje desk in razrez prizm z optimizacijo bo podjetje razširilo obseg poslovanja.

 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje Breza Commerce  d.o.o. je danes eno izmed vodilnih na področju lesne industrije. Ukvarja se z nabavo, pripravo, sušenjem in prodajo rezanega lesa, odkupom in prodajo hlodovine ter z uvozom in izvozom lesa. Oskrbujejo več kot 500 mizarjev in lesno-predelovalnih podjetij po Sloveniji in tujini. Z izvedeno investicijo bo podjetje razširilo obseg poslovanja, saj bo z novim strojem in povečanimi kapacitetami sušenja lesa pričelo s proizvodnjo novih izdelkov, t.j. suhih prizm.  

 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

 • Povečanje fizičnega obsega prodaje,
 • proizvodnja novih izdelkov,
 • povečanje zaposlenih,
 • ohranitev ter pridobivanje novih kupcev,
 • ohranitev ter povečanje tržnega deleža,
 • povečanje dobička podjetja,
 • dolgoročna stabilna in dobro rast,
 • ohranitev dobrih poslovnih partnerjev,

 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • povečanje čistih prihodkov od prodaje
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
 • povečanje čistega poslovnega izida
 • povečanje čistega poslovnega izida na zaposlenega

Spletna stran Evropske komisije.

Spletna stran programa razvoja podeželja.